تور دبیDubai Tour Package

  • تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۷۰ دلار + نرخ پرواز
  • مدت اقامت از ۳ شب
  • شروع قیمت با تخفیف از ۱۷۰ دلار

پکیج بر اساس پایین ترین نرخ کلاس پروازی و تیپ اتاق محاسبه گردیده که در صورت افزایش نرخ محاسبه میگردد.

برگزار شده یکشنبه / ۲۰۲۲ August ۱۴ ۳ شب برگزار شده یکشنبه / ۲۰۲۲ August ۲۱ ۳ شب برگزار شده یکشنبه / ۲۰۲۲ August ۲۸ ۳ شب برگزار شده یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۴ ۳ شب برگزار شده یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۱ ۳ شب برگزار شده یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۸ ۳ شب برگزار شده یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۲۵ ۳ شب
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰۲۲ August ۱۴
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ August ۱۷
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰۲۲ August ۲۱
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ August ۲۴
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰۲۲ August ۲۸
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ August ۳۱
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۴
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ September ۷
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۱
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۴
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۸
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ September ۲۱
کد تور: 140120101
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۲۵
پایان: چهارشنبه / ۲۰۲۲ September ۲۸
هتل ها سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Sun & Sands Downtown
★★★

BB۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai
★★★

BB۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۱ دلار
Asiana Hotel
★★★★★

BB۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۲۹۰ دلار
شب اضافه: ۱۰۰ دلار
۲۲۰ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
Carlton Palace
★★★★★

BB۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۳۰۰ دلار
شب اضافه: ۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
هتل ها سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Sun & Sands Downtown
★★★

BB۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai
★★★

BB۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۱ دلار
Asiana Hotel
★★★★★

BB۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۲۹۰ دلار
شب اضافه: ۱۰۰ دلار
۲۲۰ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
Carlton Palace
★★★★★

BB۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۳۰۰ دلار
شب اضافه: ۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
هتل ها سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Sun & Sands Downtown
★★★

BB۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai
★★★

BB۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۱ دلار
Asiana Hotel
★★★★★

BB۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۲۹۰ دلار
شب اضافه: ۱۰۰ دلار
۲۲۰ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
Carlton Palace
★★★★★

BB۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۳۰۰ دلار
شب اضافه: ۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
هتل ها سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Sun & Sands Downtown
★★★

BB۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai
★★★

BB۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۱ دلار
Asiana Hotel
★★★★★

BB۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۲۹۰ دلار
شب اضافه: ۱۰۰ دلار
۲۲۰ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
Carlton Palace
★★★★★

BB۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۳۰۰ دلار
شب اضافه: ۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
هتل ها سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Sun & Sands Downtown
★★★

BB۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai
★★★

BB۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۱ دلار
Asiana Hotel
★★★★★

BB۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۲۹۰ دلار
شب اضافه: ۱۰۰ دلار
۲۲۰ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
Carlton Palace
★★★★★

BB۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۳۰۰ دلار
شب اضافه: ۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
هتل ها سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Sun & Sands Downtown
★★★

BB۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai
★★★

BB۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۱ دلار
Asiana Hotel
★★★★★

BB۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۲۹۰ دلار
شب اضافه: ۱۰۰ دلار
۲۲۰ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
Carlton Palace
★★★★★

BB۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۳۰۰ دلار
شب اضافه: ۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
هتل ها سرویس قیمت اتاق دو تخته قیمت اتاق یک تخته قیمت تخت اضافه انتخاب
Sun & Sands Downtown
★★★

BB۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۱۷۰ دلار
شب اضافه: ۶۰ دلار
Citymax Bur Dubai
★★★

BB۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۱۷۵ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
Ramada Plaza by Wyndham Dubai Deira
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۰ دلار
Pearl Swiss Hotel (Ex Black Stone)
★★★★

BB۱۸۰ دلار
شب اضافه: ۶۵ دلار
۲۳۵ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار
۱۸۵ دلار
شب اضافه: ۷۱ دلار
Asiana Hotel
★★★★★

BB۲۱۰ دلار
شب اضافه: ۷۵ دلار
۲۹۰ دلار
شب اضافه: ۱۰۰ دلار
۲۲۰ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
Carlton Palace
★★★★★

BB۲۱۵ دلار
شب اضافه: ۸۰ دلار
۳۰۰ دلار
شب اضافه: ۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار
شب اضافه: ۸۵ دلار

پرواز تور هفتگی دبی (هر یکشنبه) با ایرلاین ماهان می باشد.
نرخ‌های درج شده مربوط به اقامت است و پرواز هر تور بر اساس نرخ روز پرواز به این مبالغ اضافه می گردد.
تاریخ برگزاری این تور قابل تغییر می باشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱۷۰ دلار + نرخ پرواز
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: